امتیاز کاربر: 0 / 5

ستاره غیرفعالستاره غیرفعالستاره غیرفعالستاره غیرفعالستاره غیرفعال
 

    چرخه هایی وجود دارند که زندگی فیزیکی ما را در کنترل خویش دارند:

 این مشابه قوانینی است که طبیعت را کنترل می کنند و به گردش می آورند. اگر از این قوانین آگاهی داشته باشیم و بتوانیم آنها را کنترل کنیم میتوانیم کنترل طبیعت را نیز به دست گیریم. مثلا استفاده از نیروی مقاومت هوا برای پرواز  یا استفاده از نور خورشید برای تولید انرژی و هزاران کشف و اختراع دیگر که همگی نتیجه ی آگاهی و تسلط و استفاده ی انسان از نیروهای کنترل کننده ی طبیعت می باشند.

 ما بر نیروهای طبیعت اثر میگذاریم و متقابلا این نیروها بر ما تاثیر میگذارندچرخه ها و قوانین کنترل کننده ی زندگی ما نیز جزئی از طبیعت ما هستند اما در قالب علوم فیزیکی و تجربی نمی گنجند به همین خاطر قابل اثبات با علوم فیزیکی نیستند. حد اقل تا کنون نشده اند. هرچند فیزیک نسبیت و کوانتوم تاحدی بیان کننده حقیقت پنهان زندگیست اما هنوز عمومی نشده است. یکی از مهمترین چرخه های کنترل کننده زندگی چرخه آفریننده است. همان نیرویی که خلق کننده وقایع زندگی ماست. چرخه ی فکر - احساس که به خلق واقعیت زندگی می انجامد.

             بقيه گزارش را در ادامه مطلب دنبال كنيد..

احساس ما شدیدا تحت تاثیر تصاویریست که با چشم فیزیکی یا چشم درون(تصور میبینیم). خواه این تصاویر واقعیت باشند خواه مجازی و تخیلی فرقی ندارد  همگی تاثیر نسبتا مشابهی رو ی احساس ما دارند تفاوت فقط در شدت و ضعف این احساس می باشد.  مثلا هنگامی که یک فیلم غمگین نگاه می کنید ممکن است حتی گریه کنید. یک داستان غمگین هم میتواند اثر مشابهی روی احساس ما داشته باشد اما این بار تصاویر داستان در ذهن ما شکل گرفته و نقش بسته اند. یک حادثه ی واقعی تاثر انگیز  ممکن است اشک ما را جاری کند و سبب ناراحتی ما شود  چه آنرا دیده باشیم چه شنیده باشیم.  خلاصه آنکه فرقی نمی کند تصاویر فیزیکی باشند یا ذهنی واقعی باشند یا مجازی  فیلم باشد یا داستان یا واقعیت  در هر صورت تصاویر بر احساس ما اثر میگذارند.  البته تصویر هر چه واضح تر باشد اثر آن نیز بیشتر است.

اکنون اگر بپذیریم که احساس ما عمدتا تحت تاثیر تصاویر است خواهیم دانست که تصاویر کلید کنترل احساس هستند.

    اما نقش احساس چیست؟ گاه یاد یک خاطره ی بد می افتیم و شدیدا ناراحت می شویم حتی تا جاییکه روزمان را خراب کنیم  و گاه با یا آوری یک خاطره ی خوب یک روز سخت را با احساسی خوب سپری می کنیم. احساس کنترل کننده زندگی ماست. داشتن یک احساس خوب یعنی خوشبختی  وشادی و داشتن یک احساس بد یعنی بدبختی و غم. و مهمتر از همه اینکه چه بدانیم و چه ندانیم این احساس و افکار ما هستند که وقایع زندگی ما را به وجود می آورند. حتی ممکن است بعضی شرایط و موقعیت ها و برخی وقایع کنونی نتیجه ی احساس و افکار ما در گذشته های بسیار بسیار دور باشد.  نوع احساس ما و تصاویری که در ذهن داریم وقایع خاصی را به زندگی ما میکشاند و نیز ما را به سمت وقایع خاصی سوق می دهد. شاید به نظر بیاید که این وقایع نتیجه ی شانس یا برایند نیروهای طبیعت و یا حتی نتیجه ی بی عدالتی طبیعت باشد اما افراد کمی خواهند فهمید که خود آنها خالق آن وقایع بوده اند. چه مطلوب و چه نامطلوب. البته در نهایت این وقایع برای آزار ما و یا برای خوش گذرانی طرح نشده اند. آنها چه خوب و چه بد همه و همه ابزار آموزش ما هستند تا به سطح بالاتری از آگاهی و عشق برسیم و شهروند بهتری برای جهان های معنوی باشیم.   اکنون به این مسئله می رسیم که تصاویر به ویژ ه تصاویر ذهنی کنترل کننده احساس ما نسبت به خودمان به زندگی و به جهان اطرافمان هستند. و احساس ما به نوبه ی خود کنترل کنند ه وقایع زندگی ماست و در بازگشت این چرخه  این وقایع زندگی و رویداد های کوچک و بزرگ زندگی ما هستند که تصویر ما را از خود و جهانی که در آن زندگی می کنیم می سازند و روی احساس ما نسبت به خودمان و زندگی اثر می گذارند.  این یک چرخه ی بسته است. همان قانون عمل و عکس العمل. هر احساس و تصویری منجر به یک رویداد شده و هر رویدادی احساس و تصویری مشابه اما در جهت مخالف  را در ما  شکل می دهد و چرخه همینطور ادامه پیدا می کند تا زمانی که ما بتوانیم این چرخه را اگر نامطلوب است بشکنیم و چرخه ای را جایگزین آن کنیم .

آنگاه ما به خالق آگاه زندگی خویش تبدیل خواهیم شد و دیگر معلول علت های ناخواسته نخواهیم بود. می توانیم (البته به تدریج)کنترل زندگی خویش را در دست گیریم و از مخلوق به خالق بدل شویم. البته ما فقط خالق جهان خویش خواهیم شد و همچنان وجود ما طابع عشق الهی خواهد ماند چرا که بدون عشق او لحظه ای وجود نمی داشتیم. عشق الهی همان است که همه ی هستی را هست کرده  و ما به عنوان فرزندان خدا و جانشینان او(شاهزادگان)وظیفه داریم جایگاه خویش را بشناسیم و گنج خویش را کشف کنیم چرا که شایسته نیست شاهزادگاه به گدایی دهر مشغول باشند.

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction